• “Jab tak sooraj chand rahega,
    bhagwan tera naam rahega”